Home

Home

Concreet & Compleet

DOEN IN

Een groeiend aantal PrO-scholen, (v)so-scholen en ISK’s werkt aan het verbeteren en vernieuwen van hun onderwijs met behulp van DOEN IN. De aanpak van DOEN IN en het bijbehorende leerlingvolgsysteem ondersteunt en ontzorgt scholen bij het stapsgewijs realiseren van:

  • onderwijs dat qua structuur concreet en compleet aansluit bij de ontwikkelkansen van de individuele leerling;
  • onderwijs georganiseerd op basis van expliciete leerlijnen;
  • onderwijs waarin de teamleden samen werken en samen leren vanuit gemeenschappelijke vertrekpunten en activiteiten afstemmen.

De kracht van doen in

Voor de leerling: Onderwijs op maat (gepersonaliseerd leren) dat zorgt voor eigen betrokkenheid bij het leerproces, succeservaringen en trots.

Voor het onderwijsteam: Heldere leerlijnen en concrete doelen per leerling en systematische monitoring.

Voor de school: Een gedragen onderwijsvisie, scherp inzicht in opbrengsten en heldere verantwoording naar Inspectie en ouders.

Voor de ouder: Concreet inzicht in de resultaten en de mogelijkheden van het kind en zijn ontwikkeling.

De doen in aanpak

  • realiseert onderwijs dat zorgt voor motivatie, succeservaringen en trots bij leerlingen;
  • bevordert het eigenaarschap van de leerling (zelfbeeld, zelfsturing, zelfvertrouwen, zelfstandigheid);
  • biedt voor iedere leerling de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen;
  • is planmatig en opbrengstgericht werken;
  • geeft structuur in leerlijnen en monitort systematisch de onderwijsopbrengsten;
  • heeft praktijkvakken op drie niveaus; Basis, Ontwikkeling en Specialisatie;
  • is een leerling volg (jezelf) systeem inclusief de mogelijkheid voor opbouw leerling dossier (OOP, absenties, incidenten).

De aanpak van DOEN in helpt scholen om samenhang en structuur aan te brengen in onderwijsontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling en de afstemming hiertussen.

Lees verder