Home

Leerling Volg Jezelf Systeem

DOEN IN is een ontzettend compleet lespakket dat er speciaal op gericht is om passend onderwijs voor iedereen beschikbaar te maken. Het is een totaal nieuw concept, juist omdat het zó compleet is. DOEN IN levert portfoliomappen en lesmethodes die aan te passen zijn aan elk leerniveau. Hierdoor is het mogelijk om aan de behoeftes van alle leerlingen te voldoen, zodat zij elk kunnen uitblinken op hun eigen niveau. Het unieke van DOEN IN is dat het een totaalpakket is van lesmateriaal en ondersteuning. Wij zorgen voor structuur in de school, zowel voor docenten als voor leerlingen. Dit maakt dat werken en leren ontzettend efficiënt wordt.

LID WORDEN VAN PLATFORM DOEN IN?

Elke individuele school werkt hard aan diverse ‘nieuwe’ ontwikkelingen. Andere scholen hebben daarin wellicht interesse. Samen maken wij het onderwijs concreet en compleet.

Andere kijk op de zaak

Wat maakt Platform DOEN IN uniek en anders dan de traditionele uitgeverijen en onderwijsbureaus? Welke praktische zaken kunnen mij helpen en ondersteunen in mijn dagelijkse werkzaamheden?

  • Maatwerk op individueel niveau
  • Koppeling theorie en praktijk
  • Lesstof is hard copy beschikbaar en mag gekopieerd worden (copyleft).
  • Nieuwe ontwikkelingen en wensen inpassen in bestaande structuur.
  • Lesstof (maatwerk) sluit aan bij de vaardigheden in de leerlijn.
  • LVS digitaal in drie modules, met onder andere koppeling lesstof.
  • Structurele en heldere aanpak voor iedereen binnen de organisatie.
  • Tegelijkertijd werken aan visie, structuur, cultuur en borging.
  • Eenvoudige administratie.
Home

Deelkracht: copy left

Dat wij bijzonder goede lesmethodes leveren, is niet het enige. Wat extra bijzonder is, is dat onze materialen gekopieerd en aangepast mogen worden. Zo kun je de materialen afstemmen op je eigen leerlingen. In ruil hiervoor vragen we van je dat je de materialen die je aanpast of die je zelf maakt, deelt met de andere scholen die werken met DOEN IN. Dit heeft al geresulteerd in een enorme database met lesmateriaal dat vrij beschikbaar is voor de leden van Platform DOEN IN.

Samenwerken

Wij willen samen met organisaties kijken naar wat goed werkt, naar wat er nodig is en naar wat er nog verder ontwikkeld kan worden. Op deze manier willen we mensen stimuleren om datgene te doen waar ze goed in zijn, zodat ze van daaruit hun kennis en ervaring kunnen delen. Voor dit doel is het Platform DOEN IN opgericht.

De Stuurgroep Platform DOEN IN is er om scholen te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs optimaal is én blijft. Wij willen dit realiseren door onze kennis en expertise te delen en door een lessysteem te bieden dat helemaal op de school en de leerling is afgestemd. Door ons maatwerk en door de ondersteuning die wij bieden, geeft DOEN IN uitstekende en blijvende resultaten.