Van leerlijn tot certificaat

Doelgroepen: docenten, intern begeleiders, teamleiders, schoolleiders

Onderwijssector: Praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, internationaal schakelonderwijs (VO)

Datum: 3 juni 2021, 9.00 - 16.30 uur

Prijs: € 295,-

Locatie: Landgoed Guldenberg te Helvoirt

Doel

Leerlijnen zijn ontzettend belangrijk in het onderwijs. Ze bieden structuur, zorgen voor een uniforme werkwijze binnen de school en vanuit leerlijnen kan de voortgang van leerlingen op een eenvoudige manier geregistreerd worden. Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs, zijn leerlijnen onmisbaar. Het maken van leerlijnen vraagt soms om een andere kijk op lessen: niet vanuit de methode kijken, maar kijken vanuit de eindtermen die nodig zijn. In deze training geven we u handvatten voor het opstellen van leerlijnen om leerlingen naar een einddoel toe te laten werken

Inhoud

In de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: wat zijn leerlijnen, waarom hebben we ze nodig en hoe maken we deze leerlijnen? We gaan daarbij in op verschillende bronnen waarop leerlijnen gebaseerd kunnen zijn, op het differentiëren binnen een leerlijn en om het omschrijven van vaardigheden. Aan de hand van de gegeven theorie gaan deelnemers zelf aan de slag met een opzet voor een leerlijn voor het (praktijk)vak dat zij geven. U krijgt hierbij handige tips. Tot slot kijken we naar de mogelijkheden van de leerlijnen, zoals de koppeling met lesmateriaal, het scoren van leerlijnen en het certificeren.

Werkwijze

Een interactieve training van 1 dag. Na een presentatie gaan deelnemers zelf aan de slag met het vormgeven van een leerlijn, die met elkaar uitgewisseld kunnen worden en waarop zij feedback krijgen.

Om goed met de opdracht aan de slag te kunnen, raden we aan om een lesmethode mee te nemen die als basis kan dienen voor de leerlijn.

Opbrengsten

Aan het einde van de training:

  • Kent u het belang van leerlijnen;
  • Weet u uit welke elementen leerlijnen zijn opgebouwd;
  • Weet u op basis van welke bronnen een leerlijn tot stand kan komen;
  • Heeft u een start gemaakt met het ontwikkelen van je eigen leerlijn;
  • Weet u op welke manier u kunt differentiëren binnen een leerlijn;
  • Bent u bekend met de mogelijkheden die een leerlijn biedt zoals de koppeling met lesmaterialen, het beoordelen en certificeren.

Locatie

Landgoed Guldenberg is gelegen aan de rand van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en uitstekend bereikbaar met eigen vervoer. Deelnemers die reizen met het OV kunnen gebruik maken van onze gratis vervoerservice vanaf station ’s-Hertogenbosch.

Inschrijven