Doelgericht werken aan betekenisvol leren

Doelgroepen: docenten, intern begeleiders, stagebegeleiders, teamleiders, schoolleiders

Onderwijssector: Praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, internationaal schakelonderwijs (VO)

Datum: 20 mei 2021, 15.00 - 16.30 uur

Locatie: Landgoed Guldenberg te Helvoirt

Doel

De uitdagingen in het onderwijs zijn complex. Hoe maakt u ze hanteerbaar en zet u de juiste stappen?
Met DOEN IN biedt KPC Groep uw school een compleet en concreet pakket aan ondersteuning.

 • Hulp bij ontwikkelen van leerlijnen
 • Kwaliteitsborging door planmatig werken
 • Structuur in stages
 • Een platform om kennis met andere scholen te delen
 • LVS volledig op maat

Inhoud

Op deze middag maakt u kennis met DOEN IN. We laten u zien:

 • wat DOEN IN inhoudt;
 • wat de winst is van DOEN IN voor de leerling, de docent, de school en ouders;
 • hoe eigenaarschap van leerlingen echt betekenis krijgt;
 • hoe praktijk en theorie aan elkaar gekoppeld worden;
 • hoe het leerling-volg-jezelf systeem DOEN IN werkt;
 • hoe leerlijnen systematisch invulling krijgen;
 • wat de toegevoegde waarde is van het gebruikersplatform DOENIN;
 • hoe de koppeling is met de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie.

Werkwijze

Op een interactieve wijze nemen wij u mee in de aanpak van DOEN IN.

Uiteraard krijgt u alle gelegenheid uw vragen in te brengen.

Locatie

Online. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een linkje.

Inschrijven