Blijven doen door Platform DOEN IN

Blijven doen door Platform DOEN IN

Blijven doen door Platform DOEN IN, door middel van verschillende methodes zoals planmatig werken, Methodische Loopbaanbegeleiding en audits.

Planmatig werken, maar hoe?

Het is erg belangrijk om de veranderingen binnen de school vast te houden. Dit kan soms moeilijk zijn en daarom hebben wij een ondersteuningspakket waarmee de kwaliteit gewaarborgd wordt. In dat pakket kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Werken volgens de cirkel van Deming: Plan – Do – Check – Act.
 • Het ontwikkelen van actieplannen volgens de zogenaamde grotelijnenposter. Deze poster zorgt ervoor dat alle docenten weten welke afspraken er gemaakt zijn, wie wat doet, en wat de deadlines zijn.
 • Het benadrukken van communicatielijnen en verantwoordelijkheden tussen de docenten, zoals AIB: actie, instructie, bespreken.
 • Betrokkenheid en onderlinge versterking tussen alle onderdelen door methodische loopbaanbegeleiding (MLB).
 • Het ontwikkelen van het handboek DOEN IN met taken en verantwoordelijkheden.
 • Het uitwerken van een borgingsplan.

Dit pakket is maatwerk. We doen een intake om te kijken welke onderdelen van belang zijn zodat we ervoor kunnen zorgen dat de structuur en de kwaliteit geborgd worden.

DANKZIJ DE JUISTE ONDERSTEUNING KUNNEN WIJ PLANMATIG BLIJVEN WERKEN!

Methodische Loopbaanbegeleiding (MLB)

MLB is een methode waarbij het docententeam zichzelf een spiegel voorhoudt. Hierbij wordt er aandacht besteed aan verschillende facetten van het werk van de docent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de interactie tussen de docenten onderling en aan de communicatie richting leerlingen en ouders.

Wat er aan bod kan komen:

 • Het benoemen van een concrete (probleem)situatie in je eigen werk.
 • Het omschrijven van de concrete vraag.
 • Hoe doen andere collega’s bepaalde dingen?
 • Wat vindt de directie ervan?
 • Wat vinden je collega’s ervan?
 • Wat vinden de leerlingen en de ouders ervan?
 • Hoe los je het op? Of hoe accepteer je het?

Hiermee duik je diep in bepaalde problematiek. Dit bevordert de deskundigheid van het team.

VOOR ELK PROBLEEM IS EEN OPLOSSING!

Audits

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit in de school hoog blijft, hebben wij een kijkwijzer ontwikkeld. Deze kijkwijzer is een checklist die in beeld brengt wat de docenten moeten doen. Vraag eens of een collega bij jou in de klas wil komen kijken hoe het gaat. Want aan de hand van deze checklist kan intern bij elkaar gekeken worden of iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken. Dit houdt het team scherp. Zo ontstaat er een zelfregulerende organisatie die efficiënt werkt.

Het is ook mogelijk om een externe audit te doen. De professionals van DOEN IN komen dan langs om te kijken hoe het ervoor staat op de school en of de afspraken nageleefd worden. Hierdoor houd je grip op de kwaliteit van het onderwijs op je school.

IK GENIET VAN ALLE KENNIS VAN MIJN COLLEGA'S!