Hans Petri school

Hans Petri School

“DOEN IN is heel geschikt om (online) maatwerk te kunnen bieden aan onze leerlingen." We zetten in het Leerling Volg Jezelf Systeem van DOEN IN een planning klaar voor alle leerlingen. Zowel theorie (koppelingen naar Muiswerk en Studiemeter) als praktijkopdrachten met filmpjes en Doen en Kenniskaarten.  Ik merk dat DOEN IN en de structuur die dit brengt enorm behulpzaam is bij het organiseren van onderwijs aan onze leerlingen.”

Mattias Kok, DOEN IN-coach op de Hans Petrischool in Dordrecht

Hans Petri school