Inspecteur S. de Vriesschool VSO

Inspecteur S. de Vriesschool VSO

Het VSO van de Inspecteur S. de Vriesschool is ook lid van het Platform Doen In. Samen met andere VSO scholen en scholen voor praktijkonderwijs wordt (samen)gewerkt aan een nieuwe ontwikkelingen/onderwijsinhoud. Die samenwerking ervaren wij als erg constructief. Leren van elkaar en delen met elkaar staat hoog in het vaandel.

Visie op het onderwijs vertaald

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft de visie op het onderwijs aan de VSO groepen samen met EduAlert vertaald in het portfoliosysteem “Doen In”. Door middel van dit systeem werken we op uniforme wijze. Daardoor zorgen we ervoor dat leerlingen en docenten structuur, duidelijkheid en eigen verantwoordelijkheid (en trots) ervaren. De leerlingen krijgen de verantwoordelijkheid voor een vakportfolio (praktijkvakken), een AVO portfolio (met de algemeen vormende vakken) en een stageportfolio. Aan alle onderdelen van de verschillende portfolio’s koppelen we certificaten.

In het digitaal LVS (leerlingvolgsysteem) van Doen In, waarbij wij aan de basis hebben gestaan van de ontwikkeling ervan, houden we onder andere de vorderingen van de leerlingen bij. Leerlingen en ouders hebben de mogelijkheden om in te loggen en inzicht te krijgen in vorderingen en mogelijkheden van de leerling. Dit interactieve systeem is een verrijking voor onze school geworden.