School Lyndensteyn

Als lid van het platform Doen In en als gebruiker van het digitale leerlingvolgsysteem kunnen we ons schoolspecifieke aanbod en de individuele ontwikkelingen van onze leerlingen werkzaam in beeld brengen voor de leerling, de ouders en onszelf. Door samen te werken met diverse PrO- en VSO-scholen en het met elkaar op maat ontwikkelen van het systeem en delen van ervaringen inspireren en ondersteunen we elkaar.