SG Bonaire VSO

SG Bonaire VSO

Reactie Directeur SLP

In november 2017 heeft de SLP de basiskwaliteit toegekend gekregen. Hier viel ook ons VSO onder. Ons VSO bestond echter uit 1 afdeling (ZMLK).

Vanaf januari 2018 hebben we opnieuw Edu-Alert gevraagd om samen met ons team het VSO naar een volwaardig VSO te tillen zodat we per schooljaar 2018-2019 konden starten met de 4 clusters die hier onder vallen.

Opnieuw heeft Edu-Alert er mede voor gezorgd dat we gestart zijn met een VSO die volgens de (Nederlandse) normen is ingericht. En opnieuw wil ik graag de volgende zin uitspreken; "Doen wat je zegt wordt vaak maar al te gemakkelijk uitgesproken. Jullie doen het!".

Mede namens ons gehele team hartelijk dank!

Ron Duchatteau

Directeur SLP (onderdeel van SGB)

Kralendijk, Bonaire

Uit de nieuwsbrief van LESCO (oktober 2018)

"Platform DOEN IN werkt samen met haar leden aan het continu verbeteren van de producten. Sinds dit schooljaar is ook het landelijk doelgroepenmodel onderdeel geworden van het Doenin. De directe aanleiding, buiten de wens van andere scholen, was de wens van het eerste VSO op Bonaire (voormalig cluster 3 en 4) om met het doelgroepenmodel te kunnen werken in Doenin. Dit VSO is dit schooljaar van start gegaan. De diversiteit van leerlingen is enorm, niet alleen in intelligentie of sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook in achtergrond en taal. Leerlingen op deze school zijn afkomstig van Caribisch Nederland, Europees Nederland, de Dominicaanse Republiek, Colombia, Peru, Venezuela, de Verenigde Staten, Suriname, China, India en Haïti. Met het doelgroepenmodel worden leerlingen via 1 kader in beeld gebracht en kan er onderwijs en ondersteuning worden geboden op maat. Doenin faciliteert hier zo goed mogelijk in door het doelgroepenmodel in het platform beschikbaar te stellen."