Goede start met Platform DOEN IN

Goede start met Platform DOEN IN

Een goede start met Platform DOEN IN is voor scholen van belang om een succesvol resultaat realiseren. Daarvoor wordt er gestart met het bepalen van het vertrekpunt, wat wil de organisatie veranderd hebben en wat juist behouden. Om dit te achterhalen, zijn nulmetingen ontwikkeld.

Nulmeting teams

Als scholen met DOEN IN gaan werken, willen ze uiteraard een succesvolle start maken. Daarvoor is het belangrijk om eerst te weten wat het vertrekpunt is. Wat willen we veranderen? En wat willen we juist behouden? Om dit te achterhalen, voeren we individuele gesprekken en groepsgesprekken met alle teamleden. Zo krijgen we een helder beeld van de gang van zaken binnen de school. Ook willen we de wensen van het team achterhalen. Verder brengen we de kansen die er nog liggen – en de bedreigingen die er zijn – in kaart.

Bij de nulmeting ligt de nadruk op de inhoud en de organisatie van het werk. Hierbij kijken we naar hoe de teamleden hier als individu en als groep tegenaan kijken.

WE WETEN WAT ONS STARTPUNT IS!

Nulmeting management

Het management en het team moeten goed op elkaar aansluiten. Wat verwachten ze van elkaar? Het is erg belangrijk om een eenheid te zijn én te blijven. Daarom praten we niet alleen met de teamleden, maar voeren we ook individuele gesprekken en groepsgesprekken met de leden van het managementteam. Hiermee willen we duidelijk krijgen in welke fase de school zich bevindt. Daarnaast bespreken we waar de individuele managementleden persoonlijk voor staan.

WE WETEN GOED WAT WE WILLEN!

Van visie naar projectplan

Door de gesprekken met het management en met de teamleden, kunnen we duidelijk formuleren wat de visie van de school is. Dit is erg belangrijk, aangezien dit het fundament van de school is. Op basis van de visie van de school, maken we een concreet plan voor het implementeren van DOEN IN. Hierbij houden we zo veel als mogelijk de uitstroomprofielen van de leerlingen in het oog. Op deze manier maken we dus een ontwerp dat perfect bij de school past.

WE WETEN WAT ONS TE DOEN STAAT!

Implementatieplan

Het plan dat naar aanleiding van de nulmetingen is geformuleerd, moet natuurlijk ook in werking worden gezet. Hoe gaan we alles aanpakken? Om van DOEN IN een concreet en blijvend systeem te maken, bieden wij hiervoor ondersteuning. Deze ondersteuning is maatwerk. Elke school is immers verschillend. Daarom passen wij de mate en de vorm van onze ondersteuning aan aan de school, want zo behaal je uiteindelijk het optimale resultaat. DOEN IN bestaat immers niet alleen uit lesmateriaal; het is een way of teaching.

WE WETEN WIE, WAT, WANNEER GAAT DOEN!