In de klas met Platform DOEN IN

In de klas met Platform DOEN IN

In de klas met Platform DOEN IN laat zien hoe de portfolio en leerlijnen in de praktijk gebruikt worden door de docenten en leerlingen.

Portfoliomap en leerlijnen praktijkvakken

Voor alle praktijkvakken zijn er leerlijnen op drie niveaus:

  • Basis
  • Ontwikkeling
  • Specialisatie

Door het lespakket van DOEN IN weten leerlingen altijd wat ze moeten doen. Ze hebben op alle niveaus de kans om zich te onderscheiden met hun talenten, door zich verder te verdiepen in een expliciet onderdeel. De leerlijnen kunnen ook naar eigen wens aangepast worden.

De portfoliomappen bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Introductie Hier maken de leerlingen kennis met elkaar en met het vak.
  • Overzicht vaardigheden Dit overzicht bevat een aftekenlijst, waardoor de ontwikkeling van de leerling in beeld blijft.
  • DOEN-kaarten Dit zijn fotokaarten met instructies.
  • Kenniskaarten Op de kenniskaarten staan AVO-opdrachten die passen bij de lesstof.
  • Beoordelingsformulieren Met deze formulieren is het eenvoudig om de opdrachten te beoordelen.

DE LEERLING REGISTREERT ZIJN EIGEN ONTWIKKELING EN WEET WAAR HIJ TROTS OP KAN ZIJN!

AVO-leerlijnen

Binnen het praktijkonderwijs werken wij met zeer uiteenlopende niveaus. Om deze niveaus goed in kaart te brengen, zijn er AVO-leerlijnen ontwikkeld. Niet elke school is hetzelfde en daarom kunnen deze leerlijnen aangepast worden aan de school. Zo kan er gericht gewerkt worden aan de individuele uitstroomprofielen.

DE LEERLING WEET WAT HIJ KAN EN WEET OOK WAARVOOR!

Centraal portfolio

Om te voorkomen dat docenten alle mappen van alle leerlingen moeten bekijken voor een compleet overzicht, hebben wij een centraal portfolio gemaakt. In dit portfolio zijn alle overzichten per vak te bekijken. Op deze manier heb je eenvoudig en snel een duidelijk overzicht van de complete ontwikkeling van de leerlingen.

Het centrale portfolio zorgt ervoor dat ook vervangers snel kunnen zien hoe de leerlingen ervoor staan. Bovendien is het ook een uitstekende vervanger voor het rapport en het individuele ontwikkelingsplan (IOP). Met het centrale portfolio heb je op een overzichtelijke manier alles op één plek.

IEDEREEN HEEFT SNEL ZICHT OP ONTWIKKELING!

Werkplekkenstructuur

Het is voor de leerlingen belangrijk dat ze precies weten wat ze in de les kunnen doen. Hiervoor is het werkplekkenstructuursyteem ontwikkeld. Met dit systeem wordt het extra makkelijk om dingen te plannen. Leerlingen zien op het werkplekkenstructuurbord precies wat er gedaan moet worden en kunnen zo een activiteit plannen. Hierdoor ontstaat overzicht, zowel voor de leerling als voor de docent.

IK WEET WAT IEDEREEN DOET!

Cultuurverandering

Het invoeren van het lespakket van DOEN IN is vaak een grote verandering voor een school. Wij verwachten dan ook niet van scholen dat ze zelf uitzoeken hoe alles werkt. Wij bieden ondersteuning op maat en dát is juist wat DOEN IN zo bijzonder maakt. Wij bieden het totaalpakket. We kijken hoe de situatie is, hoe de school het zou willen en we maken een plan om dit te realiseren. Op de hele weg naar verandering zijn wij er om hulp te bieden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. We kijken altijd naar wat de school wil en nodig heeft en op basis daarvan gaan we aan de slag. Hieronder staan enkele onderwerpen die aan bod kunnen komen gedurende het traject.

Klassenmanagement

Met goed lesmateriaal kom je heel ver, maar je bent er nog niet. Je moet er immers ook mee kunnen werken. Goed klassenmanagement is hierbij erg belangrijk. Tijdens deze training richten we ons helemaal op jou, je leerlingen en je vak.

In de training ontdek je vanuit welke rol je lesgeeft en wat het effect hiervan op de leerlingen is. Samen gaan we op zoek naar de haalbare en zinvolle doelen van jouw vak. Verder leer je welke verschillende types leerlingen er zijn en welke aanpak het beste bij hen past. Het is belangrijk om ook de inrichting van het lokaal eens goed onder de loep te nemen en om afspraken te maken met de leerlingen.

DE LEERLING, HET LOKAAL EN IK, WE ZIJN IN BALANS!

Van docent naar coach

Je krijgt als docent steeds meer de rol van een coach. Door op de juiste manier te coachen, is de leerling actief met zijn eigen ontwikkeling bezig omdat je hem helpt de dingen zélf te doen. Hierdoor bevorder je de zelfredzaamheid van de leerling.

Wij kunnen je leren hoe je als docent coachend te werk kunt gaan. Je krijgt opdrachten mee, waarmee je in de praktijk leert hoe je dit aanpakt.

IK COACH EN DE LEERLING SCOORT!

Beoordelend bezig

Beoordeel je iedereen op dezelfde manier? Op basis van welke argumenten geef jij een bepaalde beoordeling? En is jouw beoordeling gelijk aan die van je collega’s?

Wij laten je nadenken over hoe je de leerlingen beoordeelt. Ook ga je in gesprek met collega’s om te ontdekken hoe zij dit doen. Door middel van verschillende opdrachten ontstaat een beoordelingsformulier dat past bij de school, bij je vak, en natuurlijk vooral bij de leerling.

DE BEOORDELING IS HET WAARD!

Individuele leerkrachtcoaching

Waarom sta je eigenlijk voor de klas? Misschien vraag je je ook wel eens af hoe je nog meer uit jezelf en uit je vak kunt halen? Je werkt als leerkracht met veel mensen en kinderen, maar toch is het soms een eenzaam beroep. Je geeft vaak alleen les en je doet dit op je eigen manier. Het kan erg fijn zijn om eens met iemand te kunnen overleggen over de dingen waar je tegenaan loopt.

Ervaar je problemen met bepaalde klassen? Wil je je eigen manier van lesgeven eens nader bekijken? Dan past individuele coaching goed bij jou. Jij staat dan namelijk centraal. De coaching kan verschillende uitgangspunten hebben en op verschillende manieren plaatsvinden. Dit hangt af van jouw behoeftes en wensen. Alles is bespreekbaar, zodat we coaching op maat kunnen leveren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te kiezen voor coaching in de klas of buiten de klas. Ook kunnen lessen voor één dag overgenomen worden.

GEEN STRESS, MAAR ‘YES, IK GEEF LES’!