30 november 2018: Hét VSO Congres - Arnhem

30 november 2018: Hét VSO Congres - Arnhem

30-11-2018 Congres

Hét Congres is een landelijk onderwijscongres van Lecso en het SBO Werkverband en wordt door De Onderwijsspecialisten georganiseerd. Het onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben staat centraal.Wij zijn aanwezig! U kan ons vinden met een stand in de Sydney Zaal direct bij de ingang, tegenover het ICT-plein.

Lees verder
30 november 2018: Hét VSO Congres - Arnhem

Hét Congres

Tijdens Hét Congres wordt nieuw ontwikkelde expertise gedeeld. Daarnaast  zijn er presentaties van 'good practice' voorbeelden en ervaringen van allerlei samenwerkingsvormen en initiatieven tussen regulier en speciaal (basis) onderwijs.
 
Met elkaar verkennen we de mogelijkheden en kansen die er zijn om leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben te kunnen laten groeien in hun ontwikkeling binnen een passende leeromgeving.
 
In het kader van de nauwe samenwerking tussen LECSO en het SBO werkverband beschouwen de besturen van beide verenigingen het als een logische stap om Hét Congres als een gezamenlijk evenement en daarmee als dé Kennisdag van en voor het gespecialiseerd onderwijs te kenmerken.

De Onderwijsspecialisten organiseren Hét Congres in opdracht van deze partijen en de CED-Groep maakt het als hoofdsponsor mede mogelijk.

Thema's

U kunt een keus maken uit ruim 60 presentaties en workshops met good practise, expertise-uitwisseling, (nieuwe) samenwerkingsvormen en de laatste ontwikkelingen op S(B)O onderwijsgebied. De thematieken zijn:
- Passend onderwijs
- Onderwijs en zorg
- Onderwijskwaliteit
- Arbeidstoeleiding
- Expertise, onderzoek en ontwikkeling

MeetUp bijeenkomsten en Algemene ledenvergaderingen van Lecso en SBO werkverband

- 4 MEETUP bijeenkomsten: VSO en Arbeidstoeleiding - Crisis (geweld) in je school - Onderwijs, Jeugdhulp en Zorg - Kennisdeling rond “Leren van Gedrag”
- Algemene ledenvergadering Lecso en SBO werkverband


Het Gewoon Speciaal ICT LAB

Binnen het Lecso Gewoon Speciaal ICT LAB vindt u nieuwe ontwikkelingen, expertise, "good practice", tools op gebied van onderwijs onwikkeling met ICT. Tevens worden er 3 werksessies gegeven.

CED groep

De CED groep is hoofdsponsor van Hét Congres. Zij verzorgen vanuit hun kennis/onderzoek en expertise 5 interessante presentaties en worskhops
Exposantenpleinen  en exposantenpresentaties
Op twee ruime beurspleinen informeren standhouders u over hun nieuwste producten, methodes en diensten. Ook verzorgen ze presentaties binnenen het dagprogramma.