Co-Creatie in het onderwijs (BNR Nieuwsradio)

Co-Creatie in het onderwijs (BNR Nieuwsradio)

Dec, 2017 Co-creatie

Innovatie in het onderwijs, het vormen van partnerships vragen om co-creatie tussen onderwijsinstellingen:

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij alle scholen. Dat betekent o.a. dat scholen sinds 1 augustus 2014 de verantwoordelijkheid dragen om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen. Er zijn evenwel 500 scholen in het Speciaal Onderwijs (VSO) en 150 Scholen voor Praktijkonderwijs. Ook een kind die niet ‘begeleid’ het reguliere onderwijs kan genieten, heeft recht op onderwijs. Het betreft overigens zo’n 75.000 leerlingen! Om iedere leerling in het speciaal onderwijs een maatpak te bieden, werken scholen samen op een nieuw platform: DOEN IN.

Luister terug
BNR Nieuws radio

Hoe is DOEN IN tot stand gekomen?

“Aanbieders van leermiddelen bieden veelal niet de methoden waaraan in het speciaal onderwijs behoefte is. Het is ook een nogal versnipperde doelgroep, en per leerlijn relatief klein. Scholen in het speciaal- en praktijkonderwijs willen wel samenwerken maar blijven veelal werken in de waan van de dag. Wil je als school lid worden van het Platform, en werken met DOEN IN dan moet je verplicht kennis delen met jouw collega’s op andere scholen en tijd vrij maken”, zo leidt Luuk Oosting in.

DOEN IN is dus een platform van scholen waarbij Edu Alert de regie houdt op het delen van kennis en ontwikkelingen tussen scholen in het Speciaal- en Praktijkonderwijs. “Alle nieuwe ontwikkelingen en leerlijnen worden gedeeld. Edu Alert als bureau voor onderwijsontwikkeling coördineert en faciliteert nieuwe ontwikkelingen en zorgt tevens voor de implementatie en borging met de DOEN IN coaches van elke school”. Co-creatie in optima forma!

Wat behelst DOEN IN precies?

Scholen in het Praktijk- en Speciaal Onderwijs is onderwijs voor leerlingen die niet het reguliere Voortgezet Onderwijs kunnen genieten. Luuk: “Je moet dan denken aan kinderen die zeer moeilijk opvoedbaar zijn, of kinderen die blind of slechthorend zijn. Deze kinderen hebben bijzondere aandacht op verschillende niveaus nodig. Iedereen heeft immers recht op onderwijs en recht op participatie in de samenleving. Deze speciale scholen moeten altijd maatwerkoplossingen inrichten. Maar veel van dit maatwerk lijkt op elkaar!

Via Platform DOEN IN delen scholen oplossingen. Wij managen vooral de structuur aan content voor, en activiteiten op de deelnemende school.”

Op het Platform vinden scholen:

  • maatwerk op individueel niveau omdat zij de bestaande werkwijze delen;
  • nieuwe ontwikkelingen invoegen in bestaande structuren;
  • koppeling tussen theorie en praktijk;
  • geen copyright! ...dus online lesstof delen en aanpassen;
  • van individuele leerlijn tot certificeren volledig geautomatiseerd;
  • vereenvoudigde administratie

....maar vooral: de leerling volgt zichzelf. De leerling en zijn ouders hebben inzicht en regie over de eigen leerplanning!

Hoe werkt de co-creatie bij Platform DOEN IN precies?

“Het is een ingrijpend proces voor scholen om al hun content en werkwijzen in elke relevante leerlijn uit te werken en te delen. Een proces waar veel energie in gestoken moet worden. De investering in tijd wordt later ruimschoots gecompenseerd,” aldus Luuk. “Immers, scholen leren vervolgens van elkaar de content. Wij bundelen dit en maken leermiddelen en methoden voor alle ontwikkelde leerlijnen beschikbaar online.” Edu Alert voert de regie, en moedigt scholen aan om leermiddelen te ontwikkelen. “We streven naar verschillende gelijksoortige platformen, opdat zo’n 10 scholen telkens op deze wijze met elkaar kunnen samenwerken en hun kennis kunnen delen.”

Luuk gaat daar op in: “Leveranciers van leermiddelen kunnen veelal niet in een zeer specifieke markt als de onze investeren. Door technologie te bieden waarmee de uitwisseling van eigen ontwikkelingen van scholen leidt tot voor iedere deelnemende school bruikbare leermiddelen, ontstaat een win-win situatie. Scholen kunnen zodoende meer tijd aan hun kerntaak: het geven van onderwijs en het begeleiden van leerlingen die speciale aandacht behoeven.”

Welke groeimogelijkheden zien jullie?

Luuk: “Het zou mooi zijn als bedrijven ook participeren in het Platform DOEN IN. Zij hebben immers een wettelijke taak om de participatiemaatschappij te bevorderen. We hebben al een paar mooie voorbeelden zoals IKEA en MACRO, die alle vaardigheden voor specifieke en geschikte plekken voor mensen met een beperking goed beschrijven en overdragen. De school kan zodoende heel specifiek de leerling trainen en stages met extra begeleiding vanuit de school organiseren.”