23/1 en 31/1: Inspiratie Bijeenkomst - Kampen/Den Haag

23/1 en 31/1: Inspiratie Bijeenkomst - Kampen/Den Haag

Op 23 januari 2019 van 13.30 uur - 15.30 uur en op 31 januari 2019 van 13.30 uur - 15.30 uur vinden de inspiratiebijeenkomsten "Doelgericht werken aan betekenisvol leren" plaats in respectievelijk Kampen en Den Haag. Kijk voor meer informatie in de folder hieronder!

Aanmelden?

Uiterlijk één week voor aanvang via info@platformdoenin.nl met vermelding van de naam van de school, het aantal personen en hun functie, en een (mobiel) telefoonnummer.