Onderwijsbegeleider SIGE gaat samenwerking aan met KPC Groep/DOEN IN

Onderwijsbegeleider SIGE gaat samenwerking aan met KPC Groep/DOEN IN
Onderwijsbegeleider SIGE gaat samenwerking aan met KPC Groep/DOEN IN

Het onderwijs op Curaçao verder professionaliseren en de schoolontwikkeling krachtig ondersteunen. Dat is kort samengevat het doel van de samenwerking tussen onderwijsbegeleider SIGE en DOEN IN/KPC Groep. Het partnership is op 16 juni officieel bekrachtigd. Speerpunt in de eerste fase van de samenwerking is het creëren van een doorgaande leerlijn op het gebied van stages.

SIGE en KPC Groep/DOEN IN geven elkaar de 'virtuele' hand. Op de linker foto bestuur en directie van SIGE (van links naar rechts:) dhr. E. Schoop (dagelijkse leiding), dhr. P. de Rooy (voorzitter), mw. L. de Palm (penningmeester) en mw. S. Olaria (dagelijkse leiding). Op de rechter foto Patrick van den Hemel, zakelijk directeur KPC Groep.

Over de samenwerking

Namens bestuur en directie van SIGE licht Nancy Winklar, coördinator van de afdeling Projectontwikkeling & Implementatie, de samenwerkingsovereenkomst toe. “Wij kennen KPC Groep/DOEN IN al enkele jaren, ook vanuit onze activiteiten op Bonaire, en zagen dat de aanpak en producten van DOEN IN structuur kunnen bieden aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs voor leerlingen in wat hier heet het Arbeid Gericht Onderwijs (AGO). SIGE heeft de afgelopen twee jaar samen met de scholen hard gewerkt aan onder andere de competentie ontwikkeling van docenten en wil het komende schooljaar het AGO verder helpen optimaliseren.”

Doorgaande leerlijn in stages

Eerste stap in de samenwerking is het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn in stages. Scholen op Curaçao kunnen via SIGE toegang gaan krijgen tot de stagemodule in het leerlingvolgsysteem van DOEN IN. Vooralsnog worden er met pilotscholen gewerkt en is het de bedoeling om de structuur binnen alle AGO-scholen te implementeren. Nancy: “Het onderdeel stage is binnen het AGO van uitermate belang. Door deze functionaliteit beschikbaar te stellen hoeven de scholen het digitale wiel niet opnieuw uit te vinden. Dit komt ten goede aan de leerling die beter gaat zien waar hij of zij staat qua ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Het betekent ook dat de docent gerichter kan begeleiden. Knelpunten kunnen sneller opgepakt worden.”

‘De loods en het schip’

SIGE richt zich met name  op de schoolorganisatie en de ontwikkeling van de docent. Nancy: "SIGE ziet dit optimaliseringstraject als een loods die het schip de haven uit leidt; eenmaal op open zee kan men zelf verder”. Namens KPC Groep/DOEN IN heeft Luuk Oosting inmiddels kennisgemaakt met scholen op Curaçao.

Kennisdeling

De samenwerking die SIGE en DOEN IN/KPC Groep zijn aangegaan heeft een duurzaam karakter. In ons gesprek onderstreept Nancy dat SIGE en DOEN IN/KPC Groep dezelfde kernwaarden delen. “Beide organisaties geloven sterk in samenwerking en kennisdeling om zo efficiënt en effectief mogelijk het onderwijs te kunnen bedienen.”

De strategie is via kleine stappen te werken aan een integrale kwaliteitsslag binnen de scholen én het realiseren van kennisdeling tussen alle scholen. Nancy: “Dit partnership gaat SIGE helpen haar toegevoegde waarde van ondersteunende organisatie te vergroten door de toepassing van de producten en kennis van DOEN IN/KPC Groep. SIGE kan als ervaren begeleidingsdienst immers veel meer betekenen in deze regio van de ABC-eilanden. De eilanden hebben gelijksoortige uitdagingen waar je samen een oplossing voor kunt bedenken.”

Prioritering

DOEN IN/KPC Groep brengt veel expertise in met het opzetten van leergemeenschappen tussen scholen. Samenwerking tussen scholen geeft kansen, zeker nu de financiële middelen op Curaçao sterk onder druk staan, om zo efficiënt en effectief mogelijk om te gaan met menskracht, tijd en geld. Nancy: “Curaçao bevindt zich momenteel in een zeer moeilijke financiële situatie. Er is de komende jaren veel navigatiekunst nodig en een hele scherpe prioritering. Aan dat proces draagt SIGE bij door te investeren in die zaken die de docent en de leerling concreet verder helpen. Stapsgewijs willen we samen met DOEN IN/KPC Groep het onderwijs hier naar een hoger plan tillen. De stagemodule en de implementatie hiervan op de scholen is daarbij een eerste, kleine stap in een samenwerking met grote perspectieven. “