Platform DOEN IN lid van het Privacy Convenant Onderwijs

Platform DOEN IN lid van het Privacy Convenant Onderwijs
Platform DOEN IN lid van het Privacy Convenant Onderwijs

Sinds oktober 2018 is Platform DOEN IN lid van het Privacy Convenant Onderwijs. We zijn aangesloten bij het convenant zodat scholen gemakkelijk een verwerkersovereenkomst met ons kunnen sluiten, hiervoor wordt namelijk een modelovereenkomst vanuit het convenant gebruikt.

"Goed omgaan met privacy in het onderwijs. Dat doe je niet alleen door afspraken op te schrijven in een privacyconvenant, maar vooral ook door deze afspraken in de praktijk te brengen.

De school heeft hierbij de regie. Deze is tenslotte verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie met ouders. Het maken van goede afspraken met aanbieders van digitale producten en diensten hoort daarbij.

Scholen staan daar gelukkig niet alleen in. Aanbieders van digitale leermiddelen en van andere digitale producten die in de school worden gebruikt, helpen scholen deze verantwoordelijkheid vorm te geven. Dat doen ze door zich aan te melden als deelnemer aan het convenant en de afspraken uit het convenant toe te passen. Maar ook door deel te nemen aan het publiek-private platform Edu-K, waarin vertegenwoordigers van scholen en van aanbieders samenwerken om privacy op scholen beter te regelen."

Lees verder