Over de organisatie Platform DOEN IN

Over de organisatie Platform DOEN IN

Doen In

Een groeiend aantal PrO-scholen, (v)so-scholen en ISK’s werkt aan het verbeteren en vernieuwen van hun onderwijs met behulp van DOEN IN. De aanpak van DOEN IN en het bijbehorende leerlingvolgsysteem ondersteunt en ontzorgt scholen bij het stapsgewijs realiseren van:

 • onderwijs dat qua structuur concreet en compleet aansluit bij de ontwikkelkansen van de individuele leerling;
 • onderwijs georganiseerd op basis van expliciete leerlijnen;
 • onderwijs waarin de teamleden samen werken en samen leren vanuit gemeenschappelijke vertrekpunten en activiteiten afstemmen.

De kracht van Doen In

Voor de leerling:
Onderwijs op maat (gepersonaliseerd leren) dat zorgt voor eigen betrokkenheid bij het leerproces, succeservaringen en trots.

Voor het onderwijsteam:
Heldere leerlijnen en concrete doelen per leerling en systematische monitoring.

Voor de school:
Een gedragen onderwijsvisie, scherp inzicht in opbrengsten en heldere verantwoording naar Inspectie en ouders.

Voor de ouder:
Concreet inzicht in de resultaten en de mogelijkheden van het kind en zijn ontwikkeling.

De aanpak van DOEN IN helpt scholen om samenhang en structuur aan te brengen in onderwijsontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling en de afstemming hiertussen. Daarbij wordt volledig aangesloten bij de ambities en uitgangssituatie van de school.

Platform doen in: leren van en met elkaar

 • De scholen die werken met de aanpak van DOEN IN treden automatisch toe tot een leergemeenschap: het online Platform DOEN IN. Het Platform DOEN IN faciliteert de gebruikers van DOEN IN om te leren van kennis en praktijken van buiten de eigen schoolomgeving. Hierdoor kunnen nieuwe kansen en mogelijkheden worden ontdekt.
 • Het Platform gaat uit van twee spelregels: ‘halen & brengen' en ‘copy left’. Scholen delen binnen het Platform kennis, praktijkervaringen en ontwikkelde materialen. De meerwaarde hiervan is dat scholen het wiel niet steeds opnieuw hoeven uit te vinden. Verbeter- en ontwikkelprocessen in de school komen in de versnelling door in een open proces met elkaar samen te werken.
 • Naast de online-kennisdeling is er jaarlijks een fysieke ontmoeting tussen de deelnemers op één van de deelnemende scholen tijdens de landelijke platform dag. Verder is elk jaar een evaluatiemoment per deelnemende school met de projectleider.
 • Aan de hand van gebruikerservaringen en actuele vraagstukken, zoals de komst van schooldiploma’s, werken de deelnemers samen in het Platform. Ook zijn de gebruikers betrokken bij de doorontwikkeling van DOEN IN. Zo blijven we DOEN IN continu innoveren en blijft de aansluiting bij de schoolpraktijk gewaarborgd.

Onze medewerkers

Projectmanagers en ondersteuners:

 • Diane van der Voorn
 • Luuk Oosting
 • Mandy Ankersmit

Marketing en communicatie:

 • Arie van Erp

Helpdesk en LVS-medewerkers:

 • Bea van den Boom
 • Sandra de Goey

Leden Platform DOEN IN

Leden Platform DOEN IN:

 1. Inspecteur de Vriesschool VSO Den Haag
 2. Inspecteur de Vriesschool SO Den Haag
 3. Hans Petri school Praktijkonderwijs Rotterdam
 4. Kentalis Guyot school Haren/Groningen
 5. School Lyndensteyn Beetsterzwaag
 6. De Hoge Brug Rotterdam
 7. SG Bonaire Praktijkonderwijs Bonaire
 8. SG Bonaire VSO Bonaire
 9. De Wingerd VSO Nunspeet
 10. De Meerwaarde Barneveld Praktijkonderwijs
 11. De Cirkel VSO Gorcum
 12. GVO De Spanker Kampen
 13. De Mijnschool PrO Harderwijk
 14. De Einder Praktijkonderwijs Den Haag
 15. De Hoge Brug VSO Rotterdam
 16. Pontem College ISK Nijmegen
 17. Seyster College PrO Zeist
 18. VSO- en PrO-scholen Aruba
 19. SIGE Bureau voor onderwijs Curaçao

Lid worden? Nodig onze platform coördinator uit.

Partners

Gerding Opmaak

Gerding Opmaak

Gerdingopmaak is het bedrijf van Peter Gerding. Sinds 2000 is Gerdingopmaak het bedrijf als het gaat om persoonlijk contact, creativiteit en out of the box oplossingen. Wensen worden creatief vertaald in signing, drukwerk, huisstijlen en communicatieoplossingen.

Website
Adapt-Ability

Adapt-Ability

Adapt-Ability brengt Ruward Praktijk op de markt. Ruward Praktijk zijn praktische praktijkopdrachten welke gericht zijn op industrieel werk. Dit kan ingezet worden om al lerende de arbeidsvaardigheden van een leerling te vergroten. Alle opdrachten zijn voorzien van leerlijnen en normeringen. De leerlijnen zijn inmiddels toegevoegd in het Platform Doen In.

Website
Adapt-Ability

KPC Groep

KPC Groep is het bureau voor onderwijsondersteuning. We bieden oplossingen voor vragen en uitdagingen die u als onderwijsorganisatie bezighouden. Onze focus ligt op het verbeteren en innoveren van het primaire proces van leren en opleiden. We adviseren, trainen, coachen, onderzoeken en ondersteunen met (interim-) managers en projectleiders.

Website

Privacy

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.