PLATFORM DOEN IN: LEREN VAN EN MET ELKAAR

De scholen die werken met het LVS van DOEN IN treden automatisch toe tot een leergemeenschap: het online Platform DOEN IN. Het Platform DOEN IN faciliteert de gebruikers van DOEN IN om te leren van kennis en praktijken van buiten de eigen schoolomgeving. Hierdoor ontdekken docenten nieuwe kansen en mogelijkheden.

Het Platform gaat uit van twee spelregels: ‘halen & brengen' en ‘copy left’. Scholen delen binnen het Platform kennis, praktijkervaringen en ontwikkelde materialen. De meerwaarde hiervan is dat scholen het wiel niet steeds opnieuw hoeven uit te vinden. Verbeter- en ontwikkelprocessen in je school komen in de versnelling door in een open proces met elkaar samen te werken.

Naast de online-kennisdeling is er jaarlijks een fysieke ontmoeting tussen de deelnemers op één van de deelnemende scholen tijdens de landelijke platformdag. Verder is elk jaar een evaluatiemoment per deelnemende school met de projectleider.

Aan de hand van gebruikerservaringen en actuele vraagstukken, zoals de komst van schooldiploma’s, werken de deelnemers samen in het Platform. Ook zijn de gebruikers betrokken bij de doorontwikkeling van het LVS DOEN IN. Zo blijven we DOEN IN continu innoveren en blijft de aansluiting bij de schoolpraktijk gewaarborgd.

meer informatie of interesse? Neem gerust contact op.