Privacy

Privacy

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@platformdoenin.nl

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Edu Alert bv, betreft Platform DOEN IN, gevestigd te Fiolenkamp 3, 9412 AT, Beilen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01159255 hierna te noemen: `de Organisatie`.

In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Persoonsgegevens Grondslag Categorieën van betrokkenen Bewaartermijn Ontvangers en verwerkers Ondersteunende software
CRM Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats, geslacht, geboortedatum Gerechtvaardigd belang Contactpersoon 100 jaar Simplicate Simplicate
Factureren Naam Uitvoering overeenkomst Klant 7 jaar Simplicate, Yuki Simplicate, Yuki
Offerte opstellen en verzenden Naam Gerechtvaardigd belang Klant 7 jaar Simplicate Simplicate
Nieuwsbrief verzenden Naam, telefoonnummer, e-mailadres Toestemming Contactpersoon Tot uitschrijving Mailchimp, BS Connect Mailchimp, BS Connect
Beschikbaar stellen Platform DOEN IN aan gebruikers Naam, adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres, wachtwoord, geslacht, pasfoto Uitvoering overeenkomst Beheerder, gebruiker 10 jaar PPI Platform DOEN IN
Helpdesk Telefoonnummer, naam, e-mailadres, IP-adres Gerechtvaardigd belang Hulpzoekende 1 jaar Intercom, Dyna-Tech Intercom, VOIP
Opslag documenten Naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, pasfoto Gerechtvaardigd belang Klanten 10 jaar TransIP STACK
Personeelsadministratie Naam, BSN, IBAN, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, pasfoto Gerechtvaardigd belang Personeel Edu Alert 10 jaar Simplicate, Direct-Inzicht, Yuki Simplicate, Yuki
Meten websitebezoek IP-adres Toestemming Websitebezoekers 26 maanden Google Google Analytics

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Organisatie uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Organisatie met u heeft, tenzij de Organisatie wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Organisatie te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Organisatie op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Organisatie deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Organisatie hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Organisatie treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Organisatie. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Organisatie raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen

Wijziging van het privacy beleid

De Organisatie past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Organisatie raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Organisatie er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Organisatie wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Julian Kuipers
E-mail: info@platformdoenin.nl
Telefoonnummer:  (+31) 0593 540 606

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Laat dat dan weten via ons contactformulier.