Trainingen en opleidingen

Trainingen en opleidingen

Praktijkgericht en op basis van actuele inzichten. Vanuit DOEN IN bieden we scholen in het praktijkonderwijs, vso en ISK’s trainingen en opleidingen. Hieronder meer over de verschillende mogelijkheden. Bekijk ook onze agenda voor de open aanbod-trainingen. 

één stagebureau, één lijn

Stage is de manier om kennis en vaardigheden in de praktijk te oefenen. De stage is de belangrijkste en onmisbare schakel tussen school en werk of dagbesteding. Het leren van arbeids-en beroepsvaardigheden heeft dan ook prioriteit om de leerlingen met kennis, vaardigheden en vertrouwen de “ wereld”  in te sturen. U gaat een schoolbreed kwaliteitsmodel voor alle stagevormen invoeren met daarbij het aanbrengen van structuur in de beoordeling. U leert stages te structureren en duidelijk te organiseren om docenten efficiënter te laten werken en leerlingen goed te kunnen begeleiden.

Lees verder

Van leerlijn tot certificaat 

Leerlijnen zijn ontzettend belangrijk in het onderwijs. Ze bieden structuur, zorgen voor een uniforme werkwijze binnen de school en vanuit leerlijnen kan de voortgang van leerlingen op een eenvoudige manier geregistreerd worden. Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs, zijn leerlijnen onmisbaar.

Het maken van leerlijnen vraagt soms om een andere kijk op lessen: niet vanuit de methode kijken, maar kijken vanuit de eindtermen die nodig zijn. In deze training geven begeleiden we uw school om op een uniforme wijze leerlijnen op te stellen.

Lees verder

Van docent naar coach

De term ‘van docent naar coach’ is inmiddels een veelgehoorde uitspraak binnen het onderwijs. Van docenten wordt meer en meer verwacht dat zij leerlingen coachen in hun eigen ontwikkeling. Door op de juiste manier te coachen, is de leerling actief met zijn eigen ontwikkeling bezig, omdat je hem of haar helpt de dingen zélf te doen. Hierdoor bevorder je de zelfredzaamheid van de leerling en het eigenaarschap over het leerproces. In deze training leer je hoe je als docent coachend te werk kunt gaan en welke invloed dit heeft op onder andere het klassenmanagement.

Lees verder

Van start met het LVS DOEN IN 

Om goed van start te kunnen gaan met het leerling-volg-jezelf-systeem van DOEN IN, bieden we een vijfdaagse training aan op school waarin alle functionaliteiten worden uitgelegd. In deze training ga je direct met je team aan de slag om het LVS naar jullie wens in te richten en te oefenen met alle mogelijkheden. We houden hierbij rekening met de schoolcultuur en jullie manier van werken, zodat het LVS hier zo goed mogelijk op kan inspelen.

Lees verder