Van docent naar coach

Doelgroepen: docenten, intern begeleiders, teamleiders, schoolleiders

Onderwijssector: Praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, internationaal schakelonderwijs (VO)

 

Doel

De term ‘van docent naar coach’ is inmiddels een veelgehoorde uitspraak binnen het onderwijs. Van docenten wordt meer en meer verwacht dat zij leerlingen coachen in hun eigen ontwikkeling. Door op de juiste manier te coachen, is de leerling actief met zijn eigen ontwikkeling bezig, omdat u hem of haar helpt de dingen zélf te doen. Hierdoor bevordert u de zelfredzaamheid van de leerling en het eigenaarschap over het leerproces. In deze training leert u hoe je als docent coachend te werk kunt gaan en welke invloed dit heeft op onder andere het klassenmanagement.

 

Inhoud

In de training gaan we in op het belang van coachen, coachvaardigheden en het geven van feedback aan leerlingen. We maken daarbij een koppeling naar de gevolgen die de veranderende rol van docent naar coach heeft voor het klassenmanagement en het eigenaarschap van de leerling. Bij de koppeling met klassenmanagement behandelen we onder andere de lesopbouw en het gebruik van werkplekkenstructuur. Aan de hand van de gegeven theorie gaan deelnemers zelf aan de slag met praktische opdrachten over coaching en klassenmanagement. We bieden hierbij intervisie en lesobservaties aan. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 1 dag:

 

Bijeenkomst 1: Van docent naar coach

Deze bijeenkomst start met theorie over coaching en feedback. Ook krijgt u praktische tips. Hoe geeft u als docent vorm aan coaching? Hoe organiseert u feedback? Welke tools (vaardigheidsschalen, formatief toetsen) kunt u inzetten in uw lessen?

Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag met het opstellen van een eigen coachvraag en een concrete verandering die zij in de les willen aanbrengen.

 

Bijeenkomst 2: Klassenmanagement

In deze bijeenkomst wordt er gereflecteerd op de opdrachten. We leggen vanuit coaching een link naar het klassenmanagement. Deelnemers krijgen hierbij praktische tips hoe ze de leerling meer eigenaar van het leerproces laten worden. We staan stil bij aspecten als lesopbouw en werkplekkenstructuur.

 

Bijeenkomst 3: Lesobservaties

Per vakgroep wordt een lesobservatie gepland waarbij de docent feedback krijgt op de opgestelde vraag in bijeenkomst 1 door de trainer.  De docent verwerkt de feedback en gaat met de praktische tips in zijn klas aan de slag.

Afhankelijk van het aantal vakgroepen en het aantal gewenste intervisiemomenten kunnen in overleg meer bijeenkomsten gepland worden.

 

Bijeenkomst 4: Gezamenlijke intervisie

De deelnemers presenteren hun aangebrachte veranderingen in de lessen en wat hen dit heeft opgeleverd. Ze krijgen feedback van elkaar en van de trainer. Daarnaast is er veel ruimte om te kijken hoe de aangebrachte veranderingen doorgezet en uitgebreid kunnen worden.

 

Werkwijze

De trainingen zijn een mix van theorie, praktische tips, opdrachten en intervisiemomenten. Tussen de bijeenkomsten door wordt verwacht dat deelnemers zelf aan de slag gaan met huisopdrachten en zij één keer een les van elkaar observeren.

 

Opbrengsten

Aan het einde van de training:

  • kent u het belang van coaching;
  • weet u welke coachvaardigheden u kunt inzetten;
  • weet u hoe u op een effectieve manier feedback kunt geven aan leerlingen;
  • heeft u ideeën opgedaan over het klassenmanagement in relatie tot uw rol als coach;
  • heeft u een verandering in uw klas aangebracht m.b.t. coachend werken;
  • heeft u een les van een collega geobserveerd en heeft u zelf feedback ontvangen.

Meer informatie? Neem gerust contact op.